Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Definicje

Serwis – pod pojęciem serwis rozumiemy stronę internetową fitnesowiec.pl

Użytkownik – pod pojęciem Użytkownik rozumiemy każdą osobę odwiedzającą serwis fitnesowiec.pl przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet.

Administrator – Administratorem danych osobowych jest firma JWAW LTD z siedzibą w 12 Pitchcombe Road, Manchester M221QZ

 

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.). Jesteśmy również dopasowani do RODO.

 

 1.  Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w Serwisie.
 2. Możesz skontaktować się z nami mailowo: fitnesowiec@gmail.com
 3. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celach:
  1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia;
  3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika;
  4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
  5. statystycznym;
  6. kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;
  7. w celu usprawnienia Serwisu;
  8. w celach ulepszenia Serwisu;
  9. zapisanie się do newslettera poprzez wpisanie kontaktu malowego, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o produktach, ofercie, promocjach, dostarczenia nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje marketingowe;
  10. w celach marketingowych: naszych usług i produktów oraz informacji handlowej dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych;
  11. dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
  12. prowadzenia badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert;

 

 1. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.
 2. Podanie wszelkich danych osobowych ma zawsze charakter dobrowolny i polega na wypełnieniu formularza na jednej z stron Serwisu.
 3. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika, okres trwania, przetwarzanie danych osobowych przed podmioty trzecie

 

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane:- W celu realizacji umowy twoje dane będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas Umowy. Np. Wypowiedzenie umowy, rezygnacja z kursu online.
  – W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia. Np. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.
 2. Odwiedzając nasz Serwis dane o Użytkowniku mogą być przez niego udostępniane biernie.
 3. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis i narzędzia zewnętrzne. Są to anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 4. Gromadzone automatycznie dane są analizowane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy tj kod Google Analitics, Pixel Facebook. Narzędzia te działają w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępniają danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 5. Udostępniamy Twoje danych osobom trzecim gdy jest to konieczne w celu realizacji usługi (np. Firmy kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym. W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 

3. Pliki Cookie

 

 1. Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 2. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Serwisu, optymalizację korzystania z Serwisu, utrzymanie sesji po zalogowaniu do Serwisu, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i prowadzenia działań marketingowych i remarketingowych.
 3. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie reklamy i marketingu.
 4. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.
 5. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
 6. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.

 

4. Inne stosowane technologie

 

 1. Informujemy Państwa o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania, które są przez Państwa podejmowane w ramach korzystania z Serwisu. Technologie te są stosowane w celach statystycznych oraz prowadzenia działań marketingowych.
 2. W szczególności stosujemy:
  a)     kod śledzenia Google Analytics;
  b)     kod śledzenia Facebook Ads.
 3. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii są anonimowe, a korzystając z Serwisu mają Państwo świadomość ich przekazywania.

 

5. Zabezpieczenia

 

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).
 2. Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników.
 3. W przypadku opublikowania komentarza na blogu Serwisu bądź innej stronie Serwisu umożliwiającej pozostawienie komentarza, wszelkie udostępnione informacje będą widoczne dla pozostałych użytkowników Serwisu. Osoby te mogą czytać, zbierać i wykorzystywać takie informacje, w tym Państwa dane osobowe, jeśli zostaną przez Państwa udostępnione. To Państwo ponoszą odpowiedzialność za treści pozostawione w naszym Serwisie, dlatego prosimy o rozważne korzystanie z funkcji Serwisu.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

 

6. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Aktualna polityka prywatności Serwisu znajduje się w odnośniku prowadzącym ze strony głównej Serwisu.

 

7 . Uwagi końcowe

 

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.

 

 1. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.